تولید کننده سوسیس فرانکفورتر مرغوب

سوسیس های مرغوبی توسط تولید کننده های مطرح با نام فرانکفورتر تولید می شوند که دارای اندازه و شکل طویل می باشند و به سوسیس های آلمانی شباهت دارند.
سوسیس های گوناگونی امروزه در طعم های مختلف و در اندازه های کوچ و بزرگ توسط تولید کننده های داخلی تولید می گردند که بعضی ازین سوسیس ها با نام فرانکفورتر شناخته می شوند.
سوسیس های فرانکفورتر درواقع نوعی از سوسیس های تولید شده در اندازه های طویل می باشند که نخستین بار در فرانکفورت تولید شدند و به همین نام شهرت یافتند و در اندازه های دراز شبیه به هات داگ یا آلمانی بفروش می رسند همچنین بعنوان مرغوب ترین سوسیس ها توسط برخی مراکز معرفی می گردند.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران