صادرات انواع سوسیس کراکف سولیکو در مشهد

صادرات انواع سوسیس کراکف سولیکو در مشهد با استفاده از متخصصان بازاریابی انجام می شود.
سوسیس کراکف مخلوط گوشت مرغ و گوساله است که درصد معینی چربی یا روغن به آن اضافه می شود. صادرات آن به کشورهای خاورمیانه که اکثرا مسلمان هستند می تواند سود خوبی را نصیب فروشندگان کند.

اما نکته ای که همیشه از دید صادرکنندگان پنهان می ماند و گاه موجبات شکست را فراهم می آورد، سلیقه ی مصرف کنندگان در کشورهای دیگر است.
برای مثال هندی ها فلفل زیادی در غذاهای خود استفاده می کنند و باید در صادرات سوسیس و کالباس به این نکته توجه خاص نمود.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران