صادرات روز سوسیس بلغاری کاله

صادرات روز سوسیس بلغاری کاله در حجم وسیع با موفقیت انجام می گیرد.
در صادرات انواع سوسیس و کالباس باید به ذائقه ی کشورهای مقصد توجه ویژه نمود زیرا هر فرهنگی نوعی آداب و سلیقه برای خوردن غذاها دارد که تغییر ناپذیر است و در صورتی شرکت موفق خواهد بود که بتواند سازگری بیشتری با آن داشته باشد.
تنها کافی است قبل از صادر کردن یک محصول ، نمونه ای از آن را به آن کشور برده تا مصرف کنند و نظرشان را بگویند و بعد در طرح وسیع صادرات آن را اعمال کرد.
سوسیس بلغاری کاله نیز با اینکه بسیار در کشور پر فروش بوده ،شاید در کشورهای دیگر این طعم مورد قبول واقع نشود.
باید کمی تامل کرد.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران