فروش انواع سوسیس پنیری نیکان

نمایندگی فروش انواع سوسیس پنیری نیکان تحریم را بهانه ی عدم خرید مردم کرده است.
با وجود تحریم ها آیا تغییری در سلیقه و ذائقه ی افراد بوجود آمده است؟
باید گفت خیر.
عدم خرید مردم از یک محصول نه به خاطر قیمت و نه به خاطر وجود سیاست است بلکه مدیریت اشتباه یک مجموعه را می رساند در حالی که فرهنگ خوردن فست فود نه تنها تغییر نکرده بلکه روز به روز نیز در حال افزایش است.
بازار های اینترنتی مکان خوبی برای جبران فروش انواع سوسیس و کالباس هستند که برخی مدیران از آن غافل مانده اند و بهانه تراشی های مختلفی می کنند.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران