نمایندگی فروش سوسیس هلندی شاروین

نمایندگی فروش سوسیس هلندی شاروین بیان کرد به صورت اینترنتی هزینه های کمتری به مشتریان تحمیل می شود.
آیا می دانید سوسیس هلندی چه تفاوتی با سایر سوسیس ها دارد؟
سوسیس هلندی برخلاف بقیه ی سوسیس ها از گوشت سفید تهیه می شود که درصد گوشت آن را 40 درصد ذکر کرده اند. این محصول با 10 درصد چربی به بازار عرضه می شود و تنها تفاوت آن در ادویه های مورد استفاده که بر اساس ذائقه ای از خریداران تهیه شده است.
فروش این محصول از طریق درگاه های اینترنتی هزینه های کمتری را به خریداران عمده کار تحمیل کرده و پیش بینی می شود میزان سود این افراد تا دو برابر نیز افزایش یابد.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران