پخش انواع سوسیس قارچ و پنیر درجه یک

انواع مختلفی از فرآورده های پروتئینه گوشتی درجه یک در قالب سوسیس های قارچ و پنیر تولید می شوند که این سوسیس ها طعمی عالی دارند و بوسیله مراکز پخش معتبر ارائه می شوند.
سوسیس های قارچ و پنیر محصولات گوشتی لذیذی هستند که با استفاده از گوشت قرمز درجه یک تهیه می شوند و در آنها بهترین پنیرهای پروسس بکار می روند.
این سوسیس ها انواع گوناگونی دارند و در درصد های مختلفی از گوشت قرمر پخش و توزیع می گردند.
ترکیبات سوسیس های قارچ و پنیر نیز حاوی پانزده درصد قارچ بوده و از 15 درصد پنیر پروسس تشکیل شده اند و اغلب با 60 درصد گوشت قرمز و ده درصد افزودنی های مجاز و مواد پرکردنی مخصوص تولید می شوند.
منبع: فروشگاه لبنیات ایران