پخش روز سوسیس نارسیس

پخش سوسیس و کالباس با برند نارسیس در روز فعالیت های چشمگیری را به همراه دارد.
پول رایج هر کشور با سایر کشورها متفاوت است. این امر گاهی موجب ایجاد مشکل در قابلیت تبدیل پول رایج شده و از طرف دیگر موجب ایجاد مشکل در نواسانات تبدیل نرخ یک ارز بر حسب ارز دیگر می گردد.
در بازار داخلی یک کشور، ارزش پول موجود برای تجار مشخص بوده و از سوی دیگر آن پول در تمام نقاط کشور به سهولت وسیله مبادله کالا و خدمات قرار می گیرد.
در حالی که تفاوت های موجود بین پول سایر کشورها مخصوصا از لحاظ میزان ارزش آن، ایجاب می نماید که یک بازرگان در عرصه ی بین المللی، هنگام انجام معامله به وضعیت و ارزش پول های خارجی کاملا آگاه باشد.
با همین دلایل ذکر شده دریافت اطلاعات برای خرید و فروش سوسیس امری ضروری و اجتناب ناپذیر شده است.

منبع: فروشگاه لبنیات ایران