گرانترین بخاری گازی جهان متعلق به جوانی ایرانی

برخی از بخاری های فضایی همرفتی دارای یک مایع انتقال حرارت مانند روغن هستند که توسط یک عنصر الکتریکی گرم می شود و این گرما را ذخیره می کند.

این به بخاری اجازه می دهد تا منبع گرمای ثابت تری را فراهم کند.
ایمنی
اگرچه گرمایش فضاهای کوچک موثر است، اما بخاری های فضایی می توانند یک نگرانی ایمنی ایجاد کنند.

خطرات اصلی هنگام استفاده از بخاری نفتی سوختگی و آتش سوزی است.

برای به حداقل رساندن این خطرات، از پیروی از دستورالعمل های سازنده و توصیه های زیر اطمینان حاصل کنید.

برای استفاده از بخاری نفتی جدید فقط از سوخت مورد تایید استفاده کنید و هرگز از بنزین استفاده نکنید.

علاوه بر این، بخاری را بیش از حد پر نکنید و وقتی هنوز داغ است آن را پر نکنید.

سوخت را در فضای باز نگهداری کنید تا خطر آتش سوزی در داخل خانه به حداقل برسد.

همچنین مهم است که بخاری های فضای تهویه شده به طور حرفه ای بررسی شوند تا اطمینان حاصل شود که تهویه به درستی کار می کند تا خطر ورود مونوکسید کربن به خانه به حداقل برسد.

هنگام استفاده از بخاری هیزمی دست دوم، آن را مستقیماً به دیوار وصل کنید.

علاوه بر این، برخی از واحدها با یک سوئیچ ایمنی در دسترس هستند که در صورت واژگونی دستگاه را خاموش می کند تا خطر آتش سوزی به حداقل برسد.

هنگام استفاده از بخاری، اطمینان حاصل کنید که آنها در جایی قرار نگیرند که فرد بتواند پای خود را به دستگاه برخورد کند و آن را بسوزاند، اطمینان حاصل کنید که کودکان و حیوانات خانگی به راحتی به آن دسترسی ندارند تا از سوختن آنها جلوگیری شود، بخاری ها را از پرده ها دور نگه دارید یا شل نگه دارید.

با استفاده از پارچه بخاری گازی فن دار را نپوشانید تا خطر آتش سوزی به حداقل برسد.

 • منابع:
  1. Heater
 • تبلیغات: 
  1. راز موفقیت قاتل زنجیره ای که عفو شد
  2. ده روش که با آنها شادی در خانه شما جوانه می زند
  3. قالب سیلیکونی کیکها را غیب نمود!
  4. بزرگ ترین ذرت که در آب دریا رشد کرد